WORKSHOP

Erhvervspsykologisk workshop

Hvis I som virksomhed eller organisation har interesse i en psykologisk workshop, der kan styrke kommunikationen og det psykiske arbejdsmiljø, har jeg flere spændende tilbud til jeres organisation.
Indenfor det specialpædagogiske område som bosteder og specialtilbud er mine workshops med udarbejdelse af stress-profiler efterspurgte. Det er en workshop, hvor vi med udgangspunkt i konkrete særligt udsatte, går i dybden med en psykologisk forståelse for den enkeltes udfordringer. Fx udarbejde en konkret forståelse af sensoriske vanskeligheder. Derudover er et grundigt arbejde i en workshop omkring indsigt i den enkelte persons reaktioner ved belastninger.

Ofte kan en borgers reaktioner fremstå som uforudsigelige og svære at håndtere i visse tilfælde. I en workshop vil jeg styrke jer i at være på forkant med disse reaktioner ud fra en psykologisk forståelse af, hvad der kan være på spil. Det vil give en indsigt i den enkelte persons reaktioner, og ikke mindst på hvilke måder, I bedst kan afhjælpe dennes udtryk for belastninger.

Visuelt overblik

I vil få udarbejdet visuelle, individuelle oversigter over den enkeltes belastningsreaktioner og hvilke tiltag, der hjælper. Det er en stor hjælp, når stærke belastningsreaktioner fremtræder. En sidegevinst herved er også at reducere belastningen for personalet, ved at opnå mere overblik og kontrol i de særligt udfordrende situationer.

På videoen her på siden, beskriver jeg en anden unik workshop, hvor I som team kan arbejde med at styrke jeres kommunikation og psykiske arbejdsmiljø ved en forståelse for personlighedstyper og relationsmæssige udfordringer. Dette er på en indsigtsfuld kompetent og til tider humoristisk tilgang, som binder teamet sammen og giver en fælles forståelse og et fælles sprog.

Erhvervspsykolog Aarhus

Kunderne siger