Supervisionsgrupper

Når du indgår i en supervisionsgruppe, har du rig mulighed for at udvikle dig både professionelt og personligt samt styrke koblingen mellem teori og praksis. Den primære målsætning er læring i et kompetencefyldt, forundringsparat og trygt træningsrum. Vi afprøver og træner psykologiske redskaber og metoder, så du kan blive fortrolig med at anvende og omsætte dem i praksis.

Supervisionsgrupperne er kendetegnet ved en pragmatisk tilgangsvinkel og en uhøjtidelig omgangstone med stor respekt for den enkeltes individualitet. Du vil blive præsenteret for en buffet af viden, metoder og modeller inden for bl.a. den narrative og systemiske tradition, ACT og mindfulness. Du vil blive trænet i at coache og supervisere individuelt og i grupper med et reflekterende team og bevidningsøvelser.

Andre faggrupper

En supervisionsgruppe understøtter både refleksion og professionel og personlig udvikling. Supervisionsgrupper giver et trygt rum til at erhverve sig og afprøve psykologfaglige værktøjer til fx coaching og supervision. Gruppen kan etableres for nyuddannede eller for erfarne, som træder ind i en lederposition.

Gruppeforløbet styrker faglig identitet og kan reducere og forebygge stress. Belastningsreaktioner er ikke blot dyre på bundlinjen, men øger presset på kollegaer og belaster den enkelte og dennes familie.

Både som forebyggelse af belastningsreaktioner og til at finde sin nye faglige identitet og plads.

Der oprettes løbende supervisionsgrupper for andre faggrupper end psykologer, som kan have gavn af at lære og anvende psykologiske værktøjer. Fx socialrådgivere, sygeplejersker eller skoleledere. Den optimale gruppestørrelse er 3-8 personer.

Det kan være en god mulighed for at erhverve sig psykologfaglige værktøjer til coaching og supervision, men også til at sikre en god opstart i den nye professionelle rolle og som forebyggelse af belastningsreaktioner.

Kunderne siger