AKUT KRISE

Kriser har det med at opstå meget pludseligt, og oftest er der behov for effektiv krisehjælp. Det kan fx være efter en arbejdsulykke, et overfald, ved belastningsreaktioner, fyring, svær sygdom eller skilsmisse. Ingen kan planlægge, hvordan en medarbejder eller leder reagerer i en krisesituation. Men man kan skabe tryghed ved at vise, at der er draget omsorg for, at alle medarbejdere kan få professionel psykologhjælp, når de er i en krise. En hjælp, der er afgørende for effektiviteten i en organisation, fordi et velfungerende samarbejde i sidste ende handler om den enkeltes ve og vel.

Debriefing

Målet med akut krisehjælp er at mobilisere ressourcer og sammenhold samt vurdere behovet for en eventuel videre indsats. Det kan fx være individuelle samtaler, gruppemøder, en gruppeorienteret “psykologisk debriefing” nogle dage efter hændelsen eller en kursusdag for de involverede. En mulighed er også på forhånd at udarbejde en skræddersyet beredskabsplan, så I er forberedte på hvordan i skal agere, hvis en akut krisesituation pludselig optræder.

Krisekorps

I kan få kontakt til mig gennem Dansk Krisekorps eller Nordisk Krisekorps samt via Prescriba, som jeg har samarbejdet med i flere år. Det er også en mulighed at kontakte mig direkte. Jeg kan rykke ud med kort varsel, når en akut krise opstår.

Erhvervspsykolog til akut krise

Kunderne siger