FORÆLDRERÅDGIVNING

Et barns udvikling

Når et barn kommer til verden, oplever de nybagte forældre en unik lykkefølelse. Fra naturens hånd er vi biologisk programmeret til at give vores børn højeste prioritet, for at hjælpe barnet til at overleve og udvikle sig bedst muligt. Et lille smil fra barnet i de første måneder, giver fornyet energi til at udholde
dagene og nætterne med gråd og utilpashed. Barnets første ord og skridt, vækker stolthed og glæde, ligesom start i institution og skole for en del vækker ubehagelige følelser og bekymringer. Når barnet bliver teenager, opstår nye udfordringer og bekymringer. Det er alt sammen helt naturligt.

En langvarig tvivl?

Når du læser her, har du nok i en kortere eller længere periode, haft en usikkerhed og tvivl om, hvorvidt dit barn har nogle særlige udfordringer. Det kan være i relationer til andre børn, temperament, indlærings- eller koncentrationsvanskeligheder. Måske er dit barn blevet udredt hos BUC, og du har brug for sparring til, hvordan du bedst muligt forstår og hjælper dit barn. Men de fleste forældre som søger sparring og forældrerådgivning hos mig, har et barn ”gråzonen”. Det er hvor i har en begrundet tvivl om, hvorvidt jeres barn har nogle vanskeligheder, der er udover det normale, som i øvrigt er et vidt begreb.

Et godt sted at starte

Et typisk forældresparringsforløb indledes typisk med 2-3 sessioner á 2 timers varighed i min klinik i Åbyhøj eller via skype. I vores første samtale stiller jeg ud fra min viden om og erfaring med børns typiske og atypiske udvikling, spørgsmål, som sikrer at vi får afdækket alle aspekter af barnets trivsel og udvikling. Efter første samtale kan det være relevant at inddrage et eller flere spørgeskemaer, som kan kaste lys på, om barnets eller den unges udfordringer er på niveau med jævnalderende. I den efterfølgende samtale taler vi videre ud fra screeningresultatet, hvor forståelsen for barnets udfordringer øges. I får psykologfaglig rådgivning og sparring på ekspertniveau med konkrete forslag til strategier, som kan afprøves og efterfølgende evalueres og evt. tilpasses.

Familieterapi Aarhus

Kunderne siger